Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenproblematiek. Deze klachten kunnen bij zowel mannen, vrouwen als kinderen optreden.

De bekkenfysiotherapie richt zich op de bekkenbodemspieren. Deze spieren bevinden zich in en rondom het bekken.
Deze spieren samen vormen de bekkenbodem en hebben een belangrijke taak bij plassen, ontlasten en vrijen. Maar ook bij beweging en de houding.

Bekkenfysiotherapie richt zich op behandeling en preventie van klachten in het gebied van de buik, bekken en lage rug. Naast behandeling van de klachten houdt een bekkenfysiotherapeut zich ook bezig met voorlichting, preventie, coachen en begeleiden van mensen met bekkenproblematiek.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodemspieren en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar over en weer. Alle problemen die ontstaan door het niet goed functioneren van die spieren, banden en het bekken noemen we bekkenproblematiek. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. Problemen met de bekken en bekkenbodem kunnen leiden tot allerlei vervelende verschijnselen. Zoals problemen bij het plassen, ontlasten of vrijen. Bekkenpijn in de zwangerschap. Maar ook lage rugpijn, buikpijn of obstipatie, incontinentie van urine en/of ontlasting, pijnklachten bij de geslachtsdelen of klachten als gevolg van verzakkingen. Kinderen kunnen ook problemen krijgen met plassen en/of ontlasten, of last hebben van bedplassen.

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren kunnen veel klachten grotendeels verholpen en voorkomen worden.