Geriatrie-fysiotherapie

Bij het ouder worden krijgen we vaak te maken met meerdere klachten die gelijktijdig aanwezig zijn. Een
geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de complexiteit die dat met zich meebrengt. Het gaat hierbij niet alleen om
oudere, maar ook mensen op jongere leeftijd die vanwege een ziekte, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson,
verschijnselen van ouderdom kunnen krijgen.
De behandeling is vooral gericht op het functioneren in het dagelijks leven en het voorkomen van verdere achteruitgang.
Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut gezinsleden en eventuele verzorgenden.