Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning - of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan.
Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt. Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.