NVFS-SPORTFYSIOTHERAPIE®

In Nederland zijn zo’n 600 NVFS-Sportfysiotherapeuten®  actief. Na de studie fysiotherapie hebben ze zich gespecialiseerd in de behandeling van sportgerelateerde klachten en adviseren zij over zaken die bij sport van belang zijn.

Voor het behandelen van sportblessures is een gedegen inzicht nodig in de complexe bewegingsketens. Trainingsvaardigheden als techniek, kracht, lenigheid, snelheid, reactievermogen en uithoudingsvermogen zijn hierbij van belang. De sportfysiotherapeut werkt in een netwerk van specialisten. Sportarts, manueel therapeut en voedingsdeskundige  en sportmasseurs zijn hiervan een voorbeeld, maar ook overleg met sportbonden, (club)trainers en eventueel sponsoren behoort tot de competenties. In een vroeg stadium van de revalidatie wordt de sporter voorbereid op terugkeer in de sport. Geprobeerd wordt oefeningen zo veel mogelijk sportspecifiek te maken en complexe bewegingspatronen worden al vroeg in het herstelproces ingebracht. Om conditieverval te beperken wordt in overleg gezocht naar alternatieve trainingsmethoden. De sporter moet niet alleen pijnvrij gemaakt worden, maar terug gebracht worden op het niveau dat hij/zij de sporttraining zonder klachten kan volbrengen.

Naast behandeling van blessures is het analyseren van de oorzaak en het voorkomen van problemen de belangrijkste taak van de sportfysiotherapeut. Hij/zij probeert zo diep mogelijk door te zoeken naar de vraag waardoor iemand geblesseerd raakt. Interne en externe factoren spelen hierbij een rol. Enerzijds zijn dat talent/aanleg, bouw, geslacht, leeftijd karakter en getraindheid van de sporter, en anderzijds factoren als schoeisel, kleding, materialen, trainingsondergrond, weersomstandigheden, beschermende maatregelen, trainingsbelasting, clubbelangen, sponsorbelangen, etc. Anders gezegd, een complex van factoren, waarbinnen de NVFS-Sportfysiotherapeut® bij uitstek opgeleid is om samen met de sporter en zijn/haar omgeving te komen tot een optimale oplossing voor de problemen. Voor behandeling en advies is ook  met de NVFS-Sporfysiotherapeut®  rechtstreeks een afspraak te maken.

Meer informatie www.sportzorg.nl en www.voorkomblessures.nl

Uw sportfysiotherapeut in: